Linnamäe kontsertide päev. LÜÜ-TÜRR Uuglas

Päeva kava leiad SIIT

Link kontserdipaikadele:
https://kaart.delfi.ee/?bookmark=d5da29a76cde68b03725bf6b2a500595

Lüü-Türr on Harjumaal, Arukülas, 2012 aasta juunis asutatud arhailise meestelaulu ansambel.

Lauldakse põhiliselt regilaule Põhja-Eestist, Lääne-Eestist ja Lõuna-Eestist, aga ka uuemaid rahvalaule ja lorilaule üle kogu Eesti. Suurema osa repertuaarist on arhiividest, vanadest salvestustest ja laulikutest leidnud Lauri Õunapuu.

2011. aasta sügisel tekkis Tiit Saarel ja Jako Reinastel, kes on Arhailise Meestelaulu Seltsi asutajaliikmed ja varem tegutsenud ansamblis Harju Mehed, mõte, hakata Aruküla Rahvamajas läbi viima meestelaulutubasid.

Lauluhuvilisi mehi tuli kohale esialgu kaks, aga jutt laulutubadest levis ja asi võttis tasapisi hoogu ja varsti oli mehi juba kümmekond.

Meestelaulupundil polnud aga nime. Nime otsimisel jäi pilk pidama rahvapärastel linnunimedel. Neist kõige põnevam tundus olema Lüü-Türr, mis on öösorri üks paljudest rahvapärastest nimedest. Eesti murrete sõnaraamatu alusel on nimi Lüü-Türr pärit Lüganuselt. Ja nii oligi punt endale nime saanud.