Ööülikooli avalik lindistus Soolus, Taaveti kultuuritalus

Meelika Hainsoo on rahvamuusik ja ansambel Vägilased pikaaegne liige. Meelika laulab sõnumeid tuhande aasta tagant. Tema kirg on regilaul ja regilaulus peituv tarkus ja vägi. Ja regilaulust kõneleb ta sellise kaasaelamisega, et kuulaja hoiab hinge kinni, et ükski sõna kaduma ei läheks.

Jaan Tootsen: Igal “Ööülikooli” saatel võiks olla küljes igavikuline mõõde. Isegi kui sa kuulad Fred Jüssi, Mihhail Lotmani, Rein Raua, Marju Lepajõe 20 aasta tagust saadet, siis see ühe inimese ainukordne mõte ei ole tegelikult ajas kaotanud.”Kuidas sünnib üks raadiosaade ja milline on regilaulu võim eestlase vereringes, sellest on nüüd võimalik osa saada Taavetil, Soolu külas.

NB! Kuna tegemist on saate lindistusega, siis hilinejaid kambrisse ei lubata.