Kultuurisaali sarikapeost

“Lääne Elu” vahendusel:

Linnamäel peeti kultuurisaali sarikapidu. Tegemist oli nn kaks ühes sündmusega, sest samas kuulutati pidulikult välja korjandus lavakardinate ostmiseks.

Ehitajaid ja arhitekti kiitnud OÜ Oru Kultuurisaal juhatuse liige on Elle Ljubomirov ütles, et võib-olla peaks ka koroonaviirust tänama, sest COVID-19 nakkusohu tõttu oli kool vahepeal suletud. „Ja sai teha kiiremini mingeid muid töid, mida oleks muidu pidanud suveks jätma,” lausus Ljubomirov.

Lääne-Nigula valla kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste ütles, et Oru kultuurisaal on märgilise tähtsusega. „Kultuuriasutusi Eestis praegu ju väga sageli ei ehitata,” tõdes Paaliste. „Väljakutse on sisustada see nii tehniliselt kui ka kultuurisisu poolest, et [saal] oleks vääriline kultuuriasutuse nime kandma.”

Ehituse projektijuht Raimo Kotkas ütles, et kuigi ehitamisel on olnud raskusi, edeneb hoone jõudsalt. „20. detsembril toimub siin kogukonna jõulupidu,” andis ehitaja välja veksli.

„Täna kuulutame välja korjanduse, et toetada kultuurisaali lavakardinate ostmist,” osutas Ljubomirov kardinakestega kaunistatud korjanduskastile.

Ljubomirov ütles, et esimesed annetused on kasti juba pudenenud. Näiteks tema Oru kooli 1. klassi lõpetanud laps toetas karidate ostmist oma taskuraha arvelt kümne euroga. „Kes arvab, et ta julgeb panustada rohkem kui seitsmeaastane, astuge aga ligi,” ärgitas Ljubomirov. Lava- ja aknakardinate tarvis on vaja kokku saada 12 000 eurot.

Oru kultuurisaalis on saalis 225 istekohta, rõdul 70. Seega kokku ligemale 300 kohta. Koolis on praegu 150 õpilast. Kultuurisaalis saab oma tähtsamaid sündmusi tähistada ka naabruses asuv Linnamäe lasteaed.

Oru kultuurisaal

  • Maksumus: 1,2 miljonit eurot, lisaks käibemaks.
  • Ehitaja: OÜ Lasten Ehitus.
  • Arhitekt: Tiit Trummal.
  • Saali akustiline lahendus: akustik Linda Madalik.
  • Saali hakkab kasutama ka Linnamäe lasteaed.
  • Saali ehituseks ja haldamiseks on loodud OÜ Oru Kultuurisaal, mille juhatuse liige on Elle Ljubomirov.