Käimas on kaasava eelarve hääletus

👉Hääletada saavad kõik vähemalt 16- aastased isikud, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Lääne-Nigula vald.

 👉Hääletamise toimub VOLIS keskkonnas, kuhu saab sisse logida ID-kaarti või mobiil-ID. 

👉Saate tutvuda esitatud ettepanekutega ning hääletada kuni 3 ettepaneku poolt.
👉Hääletamine ei ole seotud selle piirkonnaga kus Teie ise elate, hääletada võite ükskõik millise piirkonna ettepanekute poolt.
👉Iga hääletaja häälel on kaal, hääletamistulemused selgitatakse piirkondade kaupa. Igast piirkonnast osutub edukaks enim hääli saanud ettepanek.
👉Hääletustulemused avaldatakse valla koduleheküljel ja järgmises valla ajalehes.
👉Hääletusele on suunatud kokku 15 ettepanekut.

26.05 seisuga on tulemused sellised:

Ärge unustage hääletamast. Iga hääl on oluline!