Infoõhtud Lääne-Nigula valla kodanikuühendustele

Vastused küsimusele: “Kuidas vormistada erinevaid toetusetaotlusi külaseltsi, spordiklubi vms. tegevuste tarbeks?”