“Tee-leht” – Oru-Soolu-Jalukse riigimaantee ääres lugemiseks saadaval!

2019. aasta sügisel avati Oru-Soolu-Jalukse riigimaantee ääres ennesõjaaegsest kohalikust elust pajatavate ajaleheartiklite välinäitus.

Näitus oli üheks pisikeseks sammuks Soolu külaseltsi pikal teekonnal, mille eesmärgiks oli saada küla läbiv teelõik mustkatte alla.

Erinevate põnevate üritustega juhiti avalikkuse (ja Maanteeameti) tähelepanu sellele, et ka pisikeses ääremaal asuvas külas korraldatakse laiemat huvi pakkuvaid ettevõtmisi ja siingi on normaalsed teeolud hädavajalikud.

Soolu elanike järjepidevust kroonis edu. 2021 aasta suvel sõitsid külla teemasinad ja sügisel võisid külaelanike autod juba mööda mustkatet vuhiseda.