Külade ümarlauast…

Eelmisel neljapäeval toimunud kokkusaamisel oli rõõm oli kohtuda uute külaliikumise huvilistega Jaluksest, Uuglast, Vedrast ja Soolust. Viieteistkümnest Oru kandi külast on külavanem ja /või külaselts olemas Keedikas, Salajõel, Kärblas, Seljakülas ja Mõisakülas. Ka Vedras ja Soolus on selleks esimesi samme astutud.

Iga küla tutvustas päevakorral olevaid rõõme ja muresid, viimastele said nii mõnedki kohalviibinute kogemusest mõtteid ja soovitusi edasisteks tegevusteks. Selleks ju koos käiaksegi!

Juttu tuli ka talguplaanidest – sel aastal on Oru piirkonna talgulistel võimalus valla toel tellida talgusupp Linnamäelt,  kus LASi maja kokad vastavalt külade poolt teada antud kogustele supi õigel päeval valmis keedavad.

Ümarlaual osalejad tutvusid Oru kooli aula toetuseks loodud MTÜ Oru Kultuuriseltsi juhi Cynne Põldäärega, kes rääkis oma tegevusplaanidest aula ehituseks vajalike lisafinantside leidmisel. Sõna sekka ütles ka kohal viibinud Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Lähiajal lähevad töösse kaks LASi projekti. Keskkonnainvesteeringute Keskuselt programmist saadi toetust Linnamäe külas asuvate kütusemahutite ja meierei, kui maastikupilti kahjustavate, lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus- ning tööstusobjektide lammutamiseks.

Õhkkkond oli töine ja inforikas, paar tundi möödus märkamatult.

Tule ka Sina järgmisele Oru kandi külade ümarlauale kaasa mõtlema ja arvamust avaldama!

Kõik on väga oodatud!