Linnamäel müüa kinnistu

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Linnamäe külas asuv Sepipaja kinnistu (55201:001:0987, sihtotstarve tootmismaa, pindala 759 m 2 ) alljärgnevatel tingimustel:

  1. Vallavara alghind on 3000 eurot.
  2. Enampakkumise osalemistasu on 50 eurot.
  3. Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
  4. Ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale.

Pakkumine peab sisaldama:

1) täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht) ja kontaktisiku sidevahendi numbrit;
2) nõusolekut osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
3) kinnitust, et pakkuja on varaga tutvunud ja ei esita lepingu sõlmimisel ja selle järgselt pretensioone või nõudeid;
4) dokumenti osavõtutasu tasumise kohta;
5) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat;
7) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja puhul volikirja.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb Lääne-Nigula Vallavalitsusele esitada  pakkumine kinnises ümbrikus, millele on märgitud enampakkumisele pandud objekti nimetus ja asukoht.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28. jaanuar 2019 kell 16.00. Pakkumised esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele, Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald.

Täpsem info ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm (tel 51910518, e-post heikki.salm@laanenigula.ee).