Kiirest internetist – mõtlemiseks ja otsustamiseks.

Hea külaelanik!

Mõnda aega tagasi kogus Digikond.ee oma koduni rajatava kiire
internetiühenduse  liitumisavaldusi, kuid siis tõmbas riik kogu ettevõtmisele piduri peale.

Nüüd on selle projektiga tegelemine edasi antud Elektrilevile,

Digikonnale varem tehtud avaldused ei kehti.

Seega, hea inimene, kes Sa seda veel ei teadnud ja soovid riigi toel kiire interneti kodukülla toomise võimalusega liituda,

loe lisainfot ning tee avaldus ELEKTRILEVI kodulehel www.elektrilevi.ee

või paberkandjal (saadaval Oru teeninduskeskuses Varje juures, Oru Haruraamatukogus ja LASi Majas).

***

Mõtlemisainet otsustamiseks…

Digiteemad arenevad täna kiiresti ning vajadused kiire interneti järele kasvavad ajaga veelgi – internetiühendus on saanud vaata et enesestmõistetavaks. Loodav püsiühendus põhineb uuel valguskaablil, mis on kvaliteetne, ei sõltu ilmast, levist, ega ka kasutajate arvust piirkonnas. Iga tarbija saab valida just talle sobiva teenusepakkuja ning seda hiljem ka vahetada.

Täna on tööandjad valmis looma kaugtöökohti – inimesed saavad teha oma tööd kodus, ilma et peaks iga päev pikki vahemaid sõitma. Kiire internetiühendus loob paindlikumad tingimused kodus töötamiseks.

Kui täna ja praegu Sinu kodus/talus internetti ei vajata, siis kaugemale mõeldes  –  laste koolitööd on juba praegu üsnagi netipõhised ja kvaliteetse interneti puudumine ei peaks olema põhjuseks, miks noored pered maale kolida ei saa…

Veel võiks mõelda sellele, et kinnisvara väärtus seal, kuhu on ehitatud uus valguskaabel on kindlasti teine, kui seal, kus seda võimalust ei ole. Seega Sinu kinnisvara on rohkem väärt, kui liitumiskohani on toodud valmisolek ühineda kiire internetiga.

Kiire internetivõrgu väljaehitamise planeerimisel on üheks kriteeriumiks piirkonnast laekunud avalduste arv – mida rohkem avaldusi teeme, seda suurem on tõenäosus, et meie piirkonda uus valguskaabel ka paigaldatakse.

Sooviavaldus ei ole liitumisleping, vaid aitab võrguehitust paremini planeerida, annab nõusoleku liitumispakkumise tegemiseks.

Avalduste esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 31. detsember!

Kuna Elektrilevi keskkonnas juba tehtud avalduste info ei kajastu, siis palume Oru piirkonna külade huvist kiire interneti vastu ülevaate saamiseks

anda tagasiside  eve@las.ee, helista või saada sõnum 5667 9002 – kas Sinu majapidamine on liitumisavalduse teinud?    

                                                                                                                                Linnamäe Arenguselts