Kokkuvõte külade ümarlauast

Eile, 25. oktoobril kogunes esimest korda Oru piirkonna külade ümarlaud.

Arutlesime ühiselt teemal, kuidas on elu külas külavanemaga ja külavanemata. Külas oli Liina Kikas Vigalast, kellel on pikaajaline külaliikumise kogemus. Rõõm on, et esindatud oli 15st külast 7 küla – Seljaküla, Keedika, Jalukse, Vedra, Salajõe, Oru, Linnamäe. Kusjuures Seljaküla on meie piirkonnas ainuke küla, kus on valla külavanema statuudi järgi valitud külavanem. Osades külades on asutatud külaselts.

Leidsime ühiselt, et kui külas on olemas oma sädeinimene, muudab see küla kokkuhoidvamaks ja koostegevamaks. Ühiselt võib küll arutada, et võiks teha ühte või teist, kuid kui kõik jälle oma rada lähevad, siis ilma sädeinimeseta jäävadki jutud ainult juttudeks. Hästi oluliseks peeti külasädeme toetamist, nii külaelanike endi poolt, kui ka vajadust teiste sädemetega aeg-ajalt nõu pidada ning asju arutada ja kogemusi vahetada. Kui küsisime, millest külad puudust tunnevad, siis saime vastuseks, et päris oma ametnikust, st inimesest kes on kohapealsete oludega hästi kursis ning läheneb asjadele vahetult, mitte paberilt paragrahve taga ajades. Näitena võib tuua Jalukse külaplatsi, mis enne suurt valda oli alati niidetud, kuid kuna see asub eramaal, siis uues suures koosluses jääb plats hooldamata, kuna tegemist on eramaaga. Lisaks tuntakse puudust inimesest, kes korraldaks piirkonnas meie oma üritusi – olgu siis selleks ühine väljasõit Tallinnasse teatrisse või lihtne jõululaat.

Kõrvu jäi, et külades tähistatakse erinevaid tähtpäevi alates jaanipäevast hingedepäevani. Ühise eesmärgi nimel on külaelanikud alati valmis jõud ühendama ning koos nt heakorratöid tegema. Hea meel oli kuulda, et aidatakse vanadel inimestel poes käia ning tuntakse muret, et ahjupuud vanainimesel ikka toas olemas oleks.

Infopunktina rääkisime, et külad saavad küsida vallast tegevustoetust. Taotlemise tähtaeg on 01. november, täpsem info on leitav siit: https://www.laanenigula.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/U5fxgqEnYPnr/content/id/21413469?redirect=https%3A%2F%2Fwww.laanenigula.ee

Leppisime kokku, et korraldame külade ümarlauda igas kvartalis ning loodetavasti on peagi kõik külad laua taga esindatud.

Külade ümarlaual saime veelkordkinnitust , et meie külad elavad ning inimesed hoolivad üksteisest!

Aitäh kõikidele, kes võtsid selle aja ja osalesid arutelul!