Linnamäe avatud noortekeskus korraldab malevat

Linnamäe avatud noortekeskus korraldab malevat 20 noorele vanuses 13 – 17 eluaastat.

Maleva kestus on 7 päeva, millest tööd tehakse 5 päeval. Oleme planeerinud maleva toimumisajaks 27.07 – 05.08.2018. Malevast saadud töökogemus on noorel tihti esimene töökogemus elus üldse. Läbi töökogemuse saab noor esmase ettekujutuse töödistsipliinist, omavastutusest tööprotsessis ja tekib tööharjumus. Iga tööandja unistus on leida töötaja, kes on kohusetundlik, laia silmaringiga ja kes on hea meeskonnamängija. Kuid, et tulevikus selline töötaja leida, tuleb anda noorele võimalus leida oma esimene töökoht. Kõik me teame vanasõna mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea, aga … mida Juku ei õpeta, seda Juhan ei pea ka teadma.

Hea Lääne – Nigula valla tööandja – pöördume Sinu poole palvega mõelda oma organisatsiooni töökorralduse peale, ehk leiad ka Sina võimaluse pakkuda tööd kasvõi ühele noorele. Tööaeg noortel on 4 tundi päevas, üldjuhul kell 9 – 13, kuid seda saab ka vajadusel muuta. Tööd võib pakkuda nii ühele kui mitmele noorele, aga ka kogu rühmale (20 noort), kas mõneks päevaks või kogu nädalaks.

Kogu malevlaste töötamisega seotud dokumentatsiooni (töölepingute sõlmimine, nõusolekud lapsevanematelt, kooskõlastused tööinspektsiooniga jms) korraldab Linnamäe avatud noortekeskuse meeskond.

Milline on tööandja roll malevas? Tööandja varustab noored tööga, tagab neile töövahendid ja juhendamise. Töötasu on noorega kokkuleppel, kuid ei tohi olla väiksem, kui Eesti Vabariigi poolt kehtestatud miinimumtasu (2,97 €/h, millele lisanduvad maksud ja töötaja puhkusetasu). Huvi korral võta (esimesel võimalusel) ühendust Linnamäe Arenguseltsiga e-post kadi@las.ee, tel 56248565 (Kadi Paaliste)

Info noortele – teave malevasse kandideerimise kohta tuleb maikuu lõpus. Kandideerimiseks tuleb esitada CV ning läbi viiakse ka töövestlused. Täpselt nagu päris töökohale kandideerides. Malev kestab 7 päeva, millest viiel päeval tehakse tööd 4 tundi, ülejäänud 4 tundi on sisustatud tegevus (koolitused, ühistegevused). Kahel päeval tehakse koos rühmaga midagi vahvat.

Noortemaleva toimumist rahastatakse haridus- ja teadmusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

 

Kadi Paaliste
Linnamäe Arenguselts