Oru kool võtab tööle õpetajaid ja huviringi juhendaja

Oru Kool võtab tööle 2018/2019 õppeaastal:
• täiskohaga II ja III kooliastme matemaatika asendusõpetaja;
• osalise töökoormusega (12 tundi) põhikooli vene keele õpetaja;
• robootika huviringi juhendaja, koormus kokkuleppel.
CV ja kandideerimise avaldus saata 16. aprilliks 2018 e-postile: direktor@oru.edu.ee.
Info ja kontakt tel: 5298118