Arengukava arutelu

Lääne – Nigula vald korraldab neljapäeval, 29.03 kell 18 LASi Majas arengukava arutelu. Tule mõtle ja räägi kaasa! Valla arengukava on väga tähtis dokument edasisteks arenguteks ning investeeringuteks. Sinu panus on oluline!