Fotoleid Linnamäe meiereist

Nagu pildilt näha, kuulus Linnamäe meierei firmale Carl F. Gahlnbäck,
mille kohta Päewaleht, nr. 352, 30. detsember 1936 kirjutab:

Firma Carl F. Gahlnbäck 100-aastane.

1.jaanuaril 1937. a. vöib firma Carl F. Gahlnbäck tagasi waadata oma 100-aastasele tegevusele.

Selle aja fooksul on firma vahet pidamata olnud Gahlnbäcki perekonna käes, kelle esivanemad rändasid Eestisse Rootsist.
Oma tegevuse alul omas firma suurema purjelaevastiku, millega ta teostas kaubavedu Baltimerel ja Põhjamerel kuni Inglismaani. Peale selle võttis ta üle hilisematel aastatel välismaa laevaseltside esindusi, muu seas Soome Aurulaevaseltsi, Helsingi ja Hamburg-Ameerika liini, Hamburgi esindused, olles viimase esindaja selle seltsi asutamisest saadik.

Möödunud sajandi teisel poolel laiendas ta märksa oma tegevust prahtimise ja esinduste alal. Purjelaevadest loobuti möödunud sajandi lõpul vähehaaval ja see asendati aurikutega. Sõja puhkemisel rekvireeriti kõik 5 temale kuuluvat aurikut Vene valitsuse poolt ja nad jäid sõja lõppedes kõik peale ühe Venemaale.

Carl F. Gahlnbäck oli esimene, kes soetas aurikuid külmutusruumidega eksport-kaupade veoks, mis iseäranis meie riigile kui põllumajanduslikule maale kindlustas või eksportimise ka soojadel suvekuudel.

Pärastsõjaaegsel ajal avas firma kaubaosakonna, mis tegutses peaasjalikult koloniaalkaupade (troopilistest koloniaalmaadest pärit kaubad nagu näiteks kohv, tee, riis, vürtsid) alal ja varsti pärast seda avas ka eksportosakonna, mis eksportis võid,  mune ja juustu. Läänemaal omab firma kaks meiereid.

Üks neist siis meie oma 🙂 .

 

http://eag.vanatehnika.ee/ewesindused.html#gahlnback:

Kaubandusfirma Carl F. Gahlnbäck tegeles impordi-ekspordi ja transpordiäriga.
Ettevõtte asutas 1837. aastal Carl Ferdinand Gahlnbäck (1812-1892), Suurgildi olderman, Lüübeki, Bremeni ja Hamburgi konsul.
19. saj-l oli firma mõnda aega suurim masinate importija Eestis ja ettevõttele kuulus ka masinatehas.
1920.-1930. aastatel tegeles firma laevamaakleri-, reederi- ja speditsiooniäriga, pidas mitmeid laevaliine (Soome, Stettinisse ja Hamburgi), esindas Eestis Hamburg-Ameerika laevaliini, eksportis piimasaadusi ja mune.
1930. aastatel pidas firma mõnda aega jahuveskit ja piimatalitust Sinalepa vallas ning piimatalitust Oru vallas.
1939. aastal osales Carl F. Gahlnbäck Eesti Lennuliinide AS Ago asutamises ja oli selle firma aktsionär.
Carl F. Gahlnbäcki tehnikaosakond esindas peale Framo veokite ka mootorrattaid OK Supreme, Puch ja Standard ning 3,5 kuni 2000 hj laeva- ja paadimootoreid Olympia (Soome), Ares (Soome), Skandia (Rootsi), Crossley Brothers (Inglismaa).
1939-40 lahkusid baltisakslastest Gahlnbäckid ümberasumise käigus Eestist.

Sellist infot meie lagunevast meiereist…