Linnamäe pritsikuur ja Oru Vabatahtlik Tuletõrje Ühing

Algusest.

Selle 1932. aastal Oru kooli ees tehtud ühispildi ülaserva parempooolses osas on näha 1933.-l aastal valminud Linnamäe pritsikuuri karkassi ehitamist (kooli kuusehekk veel vaadet ei varja)

Paremini aitab täpsemat kohta määrata ja hoonest ettekujutust saada alljärgnev, 1958. aasta Linnamäe heakorratöödel tehtud foto:

Pritsikuuri tornis olla olnud kell, millega tulekahju korral pritsimehi ja ümbruskonna elanikke häälekalt teavitati.

Tuletõrjevoolikud tõmmati torni kuivama, et need niiskusest hallitama ei läheks.

Veel hoiti pritsikuuris tuletõrjujate presentriideid ja kiivreid. Kiivrid olid muljetavaldavad-  nikerdustega ja säravalt läikivad.  Eriti uhke oli, kui terve tuletõrje orkester neid kandis (Kas kellelgi võiks mõni kiiver veel alles olla?)

Pildil meenutuseks tõenäoliselt Kirimäe? Pritsimeeste Ühingu meeste toredad peakatted.

***

Tuletõrjeautoks oli Linnamäel GAZ AI-AI , mida käivitati esiosas oleva vändaga (starterit autol ei olnud), juhiks pritsikuuri kõrvalmajas elanud  Ruudi Altmäe.

Aja möödudes olud ja vajadused muutusid, pritsikuur kaotas oma otstarbe, lagunes ja lammutati kuuekümnendate keskpaigas.

Praegu on sellele vana kooli ja Laurandite maja vahelisele alale jäänud pritsikuuri asukohta meenutama veidi aimatav kõrgem küngas.

***

Oru Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu liikmeskond oli arvukas ja tegutses aktiivselt.

Mõned aastad peale asutamist 1930-te algul, liitus ühinguga ka naisliikmeid, kes korraldasid perenaistele  kangakudumise-, söögivalmistamise-, viltimise jm. kursusi, aitasid koguda annetusi tuletõrjetehnika soetamiseks.

Ühingul oli käsiprits, neid hangiti tasapisi ka teistesse piirkonna küladesse. Hiljem õnnestus Linnamäele saada ka mootorprits.

Fotol Oru Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu liikmed Linnamäe pritsikuuri ees aastal 1938.

***

Läbi aegade olid populaarsed tuletõrjealased võistlused nii täiskasvanutele kui ka koolinoortele.

Kolhoosi ajal olid kohalikeks eestvedajateks-korraldajateks Ferdinand Nõupuu (aitas ka kooli tuletõrjevõistkondi võistlusteks ette valmsitada), hiljem Arvi Rüütel.

Pildil  Linnamäe esindus tuletõrjevõistlustel umbes 1980-te algul.

 

Põhjalike treeningute tulemusena toodi maakonnast Linnamäele palju esikohti. Harjutamas käidi vähemalt kord nädalas, võistluste eel tihedamini.

Võislusaladeks olid näiteks köievedu, 100m jooks, tuletõrjevooliku  aja peale “lahti jooksmine”, käsipritsiga vee voolikusse pumpamine ja veejoaga märklauaks oleva paberi purustamine.

Koos tegutsemine liitis – käidi ekskursioonidel, rahvamajas korraldati legendaarseid pritsimeeste pidusid…

***