Linnamäe alajaama tagusel platsil…

Täna piilume ajas tagasi Linnamäe alajaama ümbruses toimunule. Linnamäe trafo-alajaam  on üks vanemaid Eestis, ehitatud 1927 seoses Eesti esimese kõrgepingeliini Ellamaa-Haapsalu rajamisega.

Mäletatakse, et alajaama taga oli esimese Eesti Vabariigi ajal laada- ja jaanituleplats. Suurelt teelt viis alla jalgrada, jaanituleplatsi ääres oli kaks lipumasti.

Jaanitule tegemiseks pidi saama loa. Rahvas oli ootel ja siis tuli rõõmusõnum – võib teha jaanikut!

Soe suveõhtu, väsimatu lõõtsamees ja pidu võis kesta hommikuni …

***

Sama platsi kasutati ka sportimiseks.  Oli olemas kaugushüppekast ning jooksuring. Peeti spordivõistlusi, millest võtsid osa ka naabervaldade noored.

***

Kolm korda aastas peeti seal Linnamäe laata.

Laadal pakuti igasugust kaupa – talumehed tulid müüma hobuseid, lehmi, lambaid, seapõrsaid. Kaubeldi riiete, tööriistade ja kõikvõimaliku talukaubaga.

Nii mõnigi talulaps sai laadalt paari krooni eest oma esimese nuku või maiustuse.

Kaupmehi oli päris palju – nii kolmekümne ringis, plats ja metsaäär oli telke täis, rahvast vooris ohtralt.

Sellel umbes 1938. aastal tehtud pildil vasakult, alajaama hoone tagant paistmas laadamelu…

Laadal oli kohal ka päevapiltnik – pildistamise ajaks oli taustaks üles tõmmatud kangast “plakat” nagu näha allpool, 1929. aasta sügisesel laadapäeval tehtud fotol, mis oli sellele väikesele tüdrukule ühtlasi ka esimeseks, meeldejäävaks koolipäevaks.