Killukesi Keedikast – linnusemäest külaplatsini!

Keedika külapäeva infolehest võib lugeda, et esimene jälg inimtegevusest selles külas pärineb II aastatuhande algusest ja selleks on Keedika linnamägi. Veebileht http://laanemaa.arheoloogia.info ütleb, et linnuse platoo on põhja-lõuna suunas 45-47 m pikk ja 30 m lai. Idast, maantee poolt, on linnuse kõrgus 4 m, läänest, kust muistist kaitseb ka sügav looduslik org, 6 m. Linnuseplatoo põhjapoolne, 5 …

Arvamuslugu lähenevatest valimistest

Kevadel korraldas Linnamäe Arenguselts (LAS) mitu koosolekut, kus tutvustasime teemasid, millega tegelenud oleme ning rääkisime võimalikust kogukonnakogu moodustamisest valdade ühinemise kontekstis. Nendel koosolekutel öeldi paar korda, et raudselt on teie ettevõtmine seotud valimistega ning oli märgata umbusklikku suhtumist, kui kinnitasime et see nii tõesti ei ole. Sügisel olid koos korteriühistud ning ka sealsel koosolekul sai kuulda …

Oru kool Eesti Vabariigi ja II Maailmasõja ajal

Albumist “Koolielu 1875-1946” võib lugeda, et Eesti Vabariigi ajal töötas Orul 6-klassiline Algkool. 1920. aaasta sügisel tuli kooli juhatajaks Gustav Spuhl, kes töötas sellel kohal 24 aastat. Õpetajate kuupalk oli 80-90 kr., lisaks prii korter, küte ja valgustus. Õpilasi oli neil aastail tavaliselt üle saja – tõeliselt palju! Peaaegu sama arvukalt kui praegu 🙂 : 2016/2017 …

Linnamäe valgustusest

Info Lääne- Nigula valla FB-lehelt! Linnamäe külas ei põle mõned leedvalgustid. Rikke põhjuseks on vigane sim-kaart. Niipea kui saame uue kaardi on võimalik viga kõrvaldada ja lambid taas tööle saada.