Kodukant Läänemaa ootab kandidaate AASTA KÜLA ja AASTA KÜLALIIGUTAJA konkursile

Kodukant Läänemaa kuulutab taas välja LÄÄNEMAA AASTA KÜLA konkursi, et avaldada avalikku tunnustust Läänemaa küladele tulemusliku tegutsemise eest ning tõsta üldsuse teadlikkust maa- ja külaelu olulisusest. LÄÄNEMAA AASTA KÜLA aunimetus antakse ühele külale/külade piirkonnale või alevikule, mis paikneb Lääne maakonnas ning mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel.

Esmakordselt annab Kodukant Läänemaa välja ka LÄÄNEMAA AASTA KÜLALIIGUTAJA tiitli, et esile tuua aktiivsete eestvedajate rolli külaelu edendamisel ja maaelu hoidmisel. AASTA KÜLALIIGUTAJA tiitel omistatakse Läänemaa maapiirkonnas tegutsevale kogukonna eestvedajale, kes on märkimisväärselt panustanud oma kodukoha ja/või piirkonna arengusse ning kogukonna hoidmisse, on aktiivne oma kodukandi külaelu korraldamises ja on eeskujuks teistele.

Mõlemale konkursile saavad kandidaate esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, sh. kohalikud omavalitsused.

LÄÄNEMAA AASTA KÜLA ja AASTA KÜLALIIGUTAJA konkursi kandidaate hindab 7-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kõikide Läänemaa omavalitsuste esindajad, SA Läänemaa esindaja ning 3 inimest Kodukant Läänemaa tegevmeeskonnast ja juhatusest.

Kandidaate saab esitada kuni 16. oktoobrini 2022. Ettepanekuks täidetakse konkursile kandideerimise ankeet ning saadetakse e-postiga aadressile: laaneliider@kklm.ee

Läänemaa Aasta Küla statuut

Läänemaa Aasta Küla ankeet

Läänemaa Asta Külaliigutaja statuut

Läänemaa Asta Külaliigutaja ankeet