Kiire internetiühendus jõuab varsti ka metsatallu

Raplamaa ja Läänemaa omavalitsused algatasid ühiselt projekti Digikond, et kõik elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse kaasaegse lairibaühenduse.
Projekti esimeses faasis selgitatakse välja majad, kuhu soovitakse kaasaegset ühendust saada. Seejärel ehitatakse juba kõikidele soovijatele majja valguskaabel, mis võimaldab kiiret ja kvaliteetset internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid ning mitmeid teisi kaasaegseid teenuseid.
Ühine ettevõtmine algatati, kuna suuremale osale maakonna elanikest ja ettevõtetest ei ole täna kaasaegne internetiühendus kättesaadav. Sideettevõtjad kas ei võimalda liitumist või küsivad selle eest tuhandeid eurosid. Omavalitsuste juhid on ühisel seisukohal, et kaasaegne valguskaablil põhinev lairibaühendus peab olema kõigile taskukohase hinnaga kättesaadav. Riik on lairiba baasvõrgu rajamist aastaid toetanud ning nüüd hakkab toetama ka majade võrku ühendamist ehk nii nimetatud „viimase miili“ ühenduse rajamist.

Kuna Digikonna valguskaablit ei ehitata kõikide küladeni või majadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse, tuleb kõigil soovijatel registreerida oma soov kodulehel www.digikond.ee. Sooviavalduse esitamine on tasuta ning sellega ei kaasne veel kohustust võrguga liituda.
Oma sooviavalduse saad teha siin: https://digikond.ee/kysitlus/

Kalev Jaago ettekandest laupäevasel ajalookonverentsil…

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid XXIV ajalookonverents toimus laupäeval, 1. juulil Haapsalu Kultuurikeskuse rõdusaalis. Kalev Jaago (Rahvusarhiiv) poolt esitatud ettekande eesmärgiks oli tutvustada Linnamäe ajalugu käsitlevate vanemate arhiiviallikate väljaselgitamistöö esimesi tulemusi.

Loe edasi: Kalev Jaago ettekandest laupäevasel ajalookonverentsil…