Helga Mällo mälestuskivi

22. juunil avati Linnamäe pargis selle looja ning Oru kooli õpetaja, koorijuhi ja koduloo-uurija HELGA MÄLLO mälestuskivi ja infotahvel.

Allpool väike ülevaade Helga elust ja tegemistest. Rohkem infot leiab Oru piirkonna digitaaalsest fotoalbumist Oru topoteek.

Helja Heldema uurimustööst  “Väljapaistvad kooliõpetajad endise Lääne-Nigula kihelkonna piirkonnas” (kogumikus “Õpetaja osast Eesti kultuuriloos”  Tallinn 1985, koostas H. Rannap) ja Oru Haruraamatukogu arhiivi fotoalbumitest leiame selle legendaarse Oru kooli õpetaja ja kohaliku kultuuriedendaja kohta järgmist…

Helga Saar (Mällo) sündis 15. detsembril 1914 aastal  Läänemaal Lääne-Nigula kihelkonnas Oru vallas Piilamaa külas Kruusiaugu talus.

Helga isa Johannes Saar pidas vallakirjutaja ametit (fotol esimeses reas keskel),

ja oli Oru valla muusikaelu juht (tagumises reas parempoolne).

Ema suri, kui Helga oli neiueas.

***

Õpihimuline Helga alustas nõutava 8. eluaasta asemel kooliteed kuue-aastaselt.

Oru 6- klassilises Algkoolis õppis ta aastatel 1921-1927 (keskel püsti seisev blond tüdruk).

,

1928. aastal sai Helgast Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilane (teises reas paremalt teine).

Ta kuulus gaidide hulka (vasakult esimene)

tegeles tantsuga (vasakult esimene)

osales näidendites (keskel noormehe käevangus).

***

See foto on juba gümnaasiumi neljandast klassist 1931. aastal (Helga tagumises reas vasakult neljas).

Gümnaasiumi lõpetas ta 1932. aastal. Samas klassis õppis ka teine tulevane  Oru kooli õpetaja Helma Juurik (Veere).

Fotol keskel valgetes kleitides seismas vasakult teine Helga, neljas Helma. 

***

Ajavahemikul 1932-1934 täiendas Helga teadmisi Tallinna Linna Naiskutsekooli majapidamisosakonnas,

töötas mõnda aega Tallinnas restorani peakokana,

aga ka postiteenijate einelas.

Fotol einela kollektiiviga 1938. aasta suvel.

Noorele kokale meeldis aga enam pedagoogiline tegevus.

Esimesteks koolikohtadeks said Haapsalu ja Sutlepa.

***

Järgnevat teavad juba kõik tolleaegsed Oru kooli õpilased…

Alates 1944. aastast asus Helga Saar tööle Oru Algkooli õpetajana, andes loodusõpetuse, geograafia ja tööõpetuse tunde.

Tema õlul oli ka kooli muusikalise tegevuse organiseerimine.

Ta jõudis osaleda näitemängudes ning juhendada ka rahvamaja ansambleid, koore, orkestreid.

Helga oma kollektiivide keskel esireas vasakult teine,

ja paremalt kolmas.

Dirigendi rollis

ja Linnamäe rahvamuusikaorkestri juhendajana teises reas vasakult teine.

***

Pedagoogilise hariduse omandas ta põhitöö kõrvalt Haapsalu Pedagoogilises koolis, mille lõpetas kaugõppe teel 1953. aastal.

***

Helga alustas süstemaatilist vanavara kogumist ja 1957. aastal avati Linnamäe külas, Oru vana kooli juures asunud rehetares koduloomuuseum.

H. Mällo juhendamisel töötasid kodulooringid nii koolis kui Linnamäe rahvamajas.

***

Armastusest looduse vastu korraldas ta kodukoha ümbruskonna tutvustamiseks arvukalt matku laste ja täiskasvanutega.

Tema eestvedamisel  heakorrastati Oru kooli ja Linnamäe ümbrust,

1958. aastal alustati Helga Mällo eestvedamisel Linnamäe pargi rajamist…

***

Ja kui mitmeid selliseid rõõmsaid klassitäisi armsaks saanud külakooli lapsi on ta klassijuhatajana vanast koolimajast teele saatnud…

Helga Mällo töötas Oru koolis peaaegu 30 aastat – 1973. aastani.

***

Usun, et selle sõbraliku ja rõõmsameelse õpetaja olemus elab edasi iga tema õpilase hinges, alati ei olegi rohkem sõnu vaja…

Las see jääbki nii.

***