2024. aasta uuendused biojäätmete käitlemises: Kuidas see mõjutab majapidamisi ja ettevõtteid?

Õige pea, juba uuel aastal 2024, on kõigil majapidamistel kohustus oma biojäätmeid tekkekohal käidelda või liigiti koguda kogumismahutisse. Selle kohustuse alla kuuluvad ka muud asutused ja ettevõtted, kus toimub elutegevus ja tekib segaolmejäätmeid. Täpsemalt saab lugeda Lääne-Nigula valla kodulehelt