Märka ja esita täiskasvanuhariduse tunnustamise konkursile

Kutsume üles kuni 23. maini  esitama kandidaate ETKA Andras täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile ETKA Andras veebilehel. 

Kandidaate saab esitada neljas kategoorias – 2023 Läänemaa aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja. Konkurss annab võimaluse esile tõsta õppivaid täiskasvanuid, õppimist väärtustavaid organisatsioone ja  kogukondlike õppimist soosivaid tegusid. 

Eelmisel aastal esitati Läänemaal kokku 14 kandidaati. Mõelge ehk on teie tutvusringkonnas mõni tubli õppija või väärib tunnustust mõni koolitaja, kelle koolitusest hiljuti näiteks veebis osa saite või vääriks tunnustust hoopis teie tööandja, kes on pakkunud enesetäiendamise võimalusi. Märgakem ja tunnustagem oma maakonna inimesi!

Ootame kõiki esitama aasta õppija kandidaadiks neid inimesi, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu. Eelmise aastal oli Läänemaa aasta õppija Margus Maripuu, kelle sõnul on täiskasvanuna õppimine muutnud tema elu ja andnud juurde uusi väljakutseid.

Lisaks soovime konkursiga tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, kus löövad kaasa aktiivsed kogukonna liikmed. 

Konkursi raames otsime ja tunnustame ka täiskasvanute koolitajaid, kes on koolitajana tegevad avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris ning kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil. 

Õppijasõbraliku tööandja kategoorias soovime esile tõsta neid organisatsioone, kus toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse õppima, luuakse tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri, sh oskuste kaasajastamist, investeeritakse töötajate ümberõppesse.

Kõigi maakonna kandidaatide seast selgitatakse välja maakonna esinumbrid, kes saavad tunnustatud maakonna tänusündmusel 4.  oktoobril. Maakonna laureaatide seast teeb valiku üleriigiline komisjon.

Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 12. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel Tallinnas, mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast.   Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 11.- 22. oktoober 2023 ja selle eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimine.

Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE-ga ja Eesti Külaliikumisega Kodukant.

Lisainfo: Annika Armipaik-Nukki, Lääne maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator annika.nukki@hkhk.edu.ee. tel. 53300624