25. september – Maal elamise päev Linnamäel

Ka sel aastal lööb Oru piirkond kaasa üle-eestilisel Maal elamise päeval ja tähtsündmuseks on Oru kultuurisaali ametlik avamine. Seetõttu toimuvad ka muud tegevused just Linnamäe küla piires.

KUS JA MIS TOIMUB?

*11-14 pakutakse Linnamäe Pihlaka talus sügisest köögiviljakraami ja muud toidukaupa. Lisaks ka käsitööd, looduslikke puhastusvahendeid ja Tupperware tooteid. Avatud on väike KODUKOHVIK.

*12.00 PÄEVA NAEL!

*14.00 Lääne-Eesti Reservpääste rühmalt KOERTE OSKUSTE DEMO:

-kuidas õpetada kodukoera sõna kuulama
-metsa eksinud inimese otsimine päästekoeraga jne.

Harjutusväljak asub ca 300m Linnamäe teeristist Nigula poole liikudes vasakule jääval põllul (Linnamäe pargi tiigi vastas)

*14-14.30 algavate startidega võistkondlik SEIKLUSORIENTEERUMINE Linnamäe terviseraja paviljonide juurest

Osalemine kõigile tasuta. Registreeruda saab  SIIN ja ka kohapeal.

Võistlusklasse on kaks – ratturid ja jooksjad/jalutajad. Võistkonna suuruseks 2-5 liiget. Vanusepiiranguid ei ole.

*Punktide asukohad on märgitud 1:10 000 mõõtkavaga Linnamäe orienteerumiskaardile (https://orienteerumine.ee/kaart/?eolcode=2020055). Kaardi saab võistkond 5 minutit enne starti.  Kaardil tähistatud punkti esimene number näitab selle väärtust. Näiteks punkt nt 35 annab 3 palli, punkt 42  4 palli. Maksimaalselt on võimalik saada 72 palli.

*Võistkonnal tuleb 1,5 tunni jooksul koguda võimalikult palju kontrollpunkte. Enamikes punktides tuleb täita väike ülesanne, mis nõuab veidi nuputamist ja osavust.

*Kontrollpunktide läbimise tõendamiseks kasutatakse elektroonilist märkesüsteemi. Võistkonna aeg hakkab jooksma siis, kui ajavahemikus 14.00 – 14.30 on tehtud stardialas SI-pulgaga vastav märge. Peale märke tegemist on aega 1 tund ja 30 minutit pallide kogumiseks. Iga kontrollajast ületatud 1 minut kaotab ühe palli.

*Autasustamine ca 15 min peale viimase võistleja finišeerimist. Autasustatakse mõlema võistlusklassi 3 paremat võistkonda. Loosiauhinnad Linnamäe Lihatööstuselt. 

NB! Iga osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja on kohustatud täitma käesoleva juhendi nõudeid. Kiivri kandmine ratturitel on soovituslik, mittekandmine omal vastutusel. Osalejad peavad täitma liikluseeskirju ning arvestama, et kergliikleja on liikluses nõrgem osapool.  

Seiklusorienteerumise  korraldab MTÜ Oru Spordiklubi.

Peakohtunik Renek Loorens, rloorens@gmail.com , telefon 5664 2483

Selline vahva sügispäev siis Linnamäe kandis tulekul!

Leaves, Maple, Autumn, Fall, Foliage, Tree, Plant