Oru kandi külade ümarlaud

Valla juhtimise aluseks on valla üldplaneering ja arengukava.
Arengukavaga määratakse Lääne-Nigula valla tulevikusuunad pikemaajalises
plaanis, eesmärgiga pakkuda kõigile vallaelanikele parimaid tingimusi nii elamiseks, töötamiseks kui vaba aja veetmiseks.

31. juulini saab esitada muudatusettepanekuid Lääne-Nigula valla arengukavasse

Mis on need olulised asjad, mis just Oru piirkonna külades vajaks muutmist ja arendamist?

20. juulil kell 19.00 LASi majas toimuval külade ümarlaual saab igaüks oma ettepanekud lauale tuua ja need valda esitamiseks üheskoos läbi arutada.

Tule ütle oma kodukandi elu kujundamisel sõna sekka!