𝐇𝐚𝐫𝐢𝐝𝐮𝐬𝐬𝐭𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐮𝐦𝐢 𝐭𝐚𝐨𝐭𝐥𝐞𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐬

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusstipendiumi taotlemiseks.

Stipendiumi eesmärgiks on toetada Lääne-Nigula valla õpilaste ja üliõpilaste enesetäiendust ja arengut ning tunnustada valla noorte haridusteed.

Stipendiumit saab taotleda:

• üldhariduskooli õpilane,

• kutseõppe õpilane,

• bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes õppiv üliõpilane, kes on eelmise aasta lõpu seisuga rahvastikuregistri järgne Lääne-Nigula valla elanik.

Haridusstipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele:

• isiklik avaldus koos stipendiumi taotlemise põhjendusega.

Alla 18-aastast isikut esindab stipendiumi taotlemise ja saamisega seoses tema vanem või seaduslik esindaja,

• õpingutulemuste väljatrükk,

• juhendaja soovituskiri.

𝐒𝐭𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐮𝐦𝐢 𝐭𝐚𝐨𝐭𝐥𝐮𝐬𝐞 𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐭𝐚̈𝐡𝐭𝐚𝐞𝐠 𝐨𝐧 𝟑𝟏. 𝐦𝐚̈𝐫𝐭𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟏. Taotlused palume esitada vallavalitsuse e-posti aadressil vv@laanenigula.ee või postiga, aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond.

Info: kaie.talving@laanenigula.ee, tel 472 4654.

Stipendiumi maksmise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/411042018024