Oru Hooldekodu kauaaegne juht Aili Nõupuu nimetati valla aukodanikuks

Lääne-Nigula volikogu nimetas valla aukodanikuks suure pühendumise ja hoolivusega tehtud elutöö eest Oru Hooldekodu kauaaegse juhi Aili Nõupuu.

Aili Nõupuu töötas Oru Hooldekodus üle neljakümne aasta, neist 30 hooldekodu juhina ning oli oma nakatava naeru ja rõõmsameelse loomuga selle Räägu mõisahoones toimetava kollektiivi hingeks – alati valmis kuulama, nõu andma ja aitama.

Tagasi tööaastatele vaadates tunneb ta heameelt südamlike inimsuhete ja ka Oru Hooldekodu järjepidevuse üle ning loodab uuele juhile jõudu soovides, et see inimese elukaarel nii oluline asutus jääb Oru piirkonnas veel pikkadeks aastateks tegutsema.

Fotol: Aili Nõupuu tänamas LASi majas toimunud kohtumisel Oru Hooldekodule anonüümse annetaja poolt kingitud maali autorit, kunstnik Evi Kauri.