Info Lääne-Nigula vallavalitsuse erakorraliselt istungilt

Head Lääne-Nigula inimesed,

Lääne-Nigula Vallavalitsus pidas täna hommikul erakorralise istungi ning tegi otsused kehtestatud eriolukorra rakendamiseks. Eelnevalt kogunesid asutuste juhid. Meie edastav info on alljärgnev:

1. Koolid on alates 16.03 (esmaspäevast) suletud. Õppetöö hakkab toimuma e-õppena, vastava info saavad õpilased ja lapsevanemad kooli vahendusel.
Koolibussid alates esmaspäevast ei sõida.

2. Lastaedades jäävad alates 16.03 (esmaspäevast) avatuks vähemalt valverühmad. Tungiv soovitus on võimaluse korral lapsi lasteaeda mitte tuua, kuid mõistame, et mitte alati pole see võimalik.
a) Kõik vanemad, kes lapse lasteaeda toovad, täidavad kinnituslehe, et laps pole 2 nädala jooksul kokku puutunud välismaalt saabunud isikutega ega isikutega, kelle puhul võib kahtlustada nakatumist. Sama kehtib ka lasteaia töötajate kohta.
b) Töökorralduslikult tuleb võimalikult vältida otsekontakte vanematega, ei toimu arenguvestlusi jms.
c) Lasteaia direktoritel on vähimagi kahtluse korral õigus last mitte lasteaeda võtta.
d) Olukorra muutudes või uute asjaolude ilmnemisel võib lasteaia koheselt sulgeda.
Täpsema info väljastavad vanematele lastaiad.
https://www.laanenigula.ee/lasteaiad

3. Noortekeskused, vaba aja keskused, spordisaalid, kultuurimajad on suletud, ei toimu ringitegevust, trenne, beebikoole jne.

4. Raamatukogud jätkavad alates 16.03 (esmaspäevast) tööd piiratud ulatuses. Võimalik on telefoni teel või elektroonselt ette teatades tellida ja ära tuua raamatuid ja sooritada muid hädavajalikke toimingud, kuid lugemissaalid on suletud ning raamatukogude uksed on lukus.
https://www.laanenigula.ee/raamatukogud

5. Valla ametnikud on alates 16.03 (esmaspäevast) kaugtööl ning nende kohtumiseks või asjajamiseks palume kasutada telefoni või E-posti. Kasutage võimalusel E-teenuseid.
https://www.laanenigula.ee/ametnikud5
https://www.laanenigula.ee/teenused-ja-toimingud1

6. Sotsiaalhoolekande osakond jätkab igapäevaste teenuste osutamist (koduhooldus, möödapääsmatu sotsiaaltransport, igapäevane abi jm), kuid seejuures vähendatakse miinimumini otsekontakte. Vajadusel palume suhelda otse piirkonna sotsiaaltöötajaga (telefoni või E-posti vahendusel)
Juubilarid, me pole Teid unustanud, aga õnnitlema tullakse pärast eriolukorra lõpetamist.

7. Vajadusel on olemas võimekus tagada karantiinis olevate isikute varustamine toiduainetega, kuid need olukorrad tuleb lahendada vastavalt nende tekkimisele pöördudes telefoni- või E-posti vahendusel piirkonna sotsiaaaltöötaja poole.(telefoni või E-posti vahendusel)

Nimetatud töökorraldus kehtib senikaua kuni sellest eraldi teada antakse. Reageerime olukorrale ning vajadusel teeme uued otsused.

Mikk Lõhmus
vallavanem