3. märtsil kell 10.00 teabepeäev mesindushuvilistele!

Läänemaa Mesinike Seltsingu korraldusel toimub Oru teeninduskeskuse saalis, Linnamäe külas, Lääne-Nigula vallas, Läänemaal algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

Uuem mesindusinventaar ja tehnoloogia mee ja vaha käitlemiseks.

Lektor: Ardi Asten

Luke vahavabrik tuleb ka vahavahetust ja kärjepõhjamüüki tegema.

Täpsem info Hardi Haabel tel. 53493732

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2013 – 31.08.2016 kaudu.

Osavõtt on tasuta.

http://2017-2019.mesindusprogramm.eu/syndmus/laanemaa-mesinike-seltsingu-oppe-ja-teabepaev-03032018