Ranitsatoetusest.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetust ehk ranitsatoetust makstakse 1. klassi astujale ühekordselt 200 eurot.

Toetuse saamise eelduseks on, et laps on rahvastikregistri andmete järgi Lääne-Nigula valla elanik.

Lapsevanem toetuse saamiseks avaldust esitama ei pea.

Lääne-Nigula valla koolid korraldavad vajalike andmete kogumise 1. klassi lapsevanematelt ja edastavad need vallavalitsusele.

Kooli poolt esitatud andmete alusel laekub toetus ühe lapsevanema pangakontole.

Kui laps asub 1. klassi õppima mujal kui Lääne-Nigula valla koolis, esitab lapsevanem avalduse toetuse saamiseks vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks, aadressil vv@laanenigula.ee

Ilusat koolitee algust!