Rubriik: Malev

Info maleva kohta

Linnamäe avatud noortekeskus korraldab sellel aastal esimest korda malevat. Malevasse ootame noori vanuses 13 – 17 eluaastat. Kui tunned, et tahad oma suvega midagi ägedat peale hakata, siis malevarühmas osalemine ongi see! Teenid omale taskuraha ning boonusena on lahedad kaaslased ning vahva vaba aja programm. Maleva toimumise aeg: 30.07 – 05.08.2018, rühma suurus on 20 noort …

Linnamäe avatud noortekeskus korraldab malevat

Linnamäe avatud noortekeskus korraldab malevat 20 noorele vanuses 13 – 17 eluaastat. Maleva kestus on 7 päeva, millest tööd tehakse 5 päeval. Oleme planeerinud maleva toimumisajaks 27.07 – 05.08.2018. Malevast saadud töökogemus on noorel tihti esimene töökogemus elus üldse. Läbi töökogemuse saab noor esmase ettekujutuse töödistsipliinist, omavastutusest tööprotsessis ja tekib tööharjumus. Iga tööandja unistus on leida …